O Banku

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach od ponad stu lat buduje swoją pozycję na rynkach finansowych w oparciu o polski, lokalny kapitał. Posiada wymagane ustawą o bankach spółdzielczych fundusze własne, dzięki czemu jest dziś kilkuoddziałowym bankiem, zrzeszonym w Spółdzielczej Grupie Bankowej, utworzonej przy Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nowa struktura bankowości spółdzielczej, utworzona w 2001 r., zapewnia stabilność działania oraz chroni interesy klientów. 

Wyniki ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Sierakowicach (w tym fundusze własne w wysokości ponad 17 mln zł), plasują go na czołowym miejscu w SGB. Są one zasługą rosnącej z roku na rok liczby udziałowców, stanowiących także najwierniejszą grupę klientów oraz dużej operatywności, rzetelności i sprawności działania Banku.

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Sierakowicach posiadają wysoki poziom wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do wykonywania obsługi finansowej osób fizycznych oraz podmiotów instytucjonalnych. Poprzez systematyczny udział w specjalistycznych szkoleniach podnoszą swój profesjonalizm, co w codziennej praktyce przekłada się na sprawną obsługę klientów.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Bank inwestuje w nowoczesne technologie, warunkujące poszerzenie katalogu oferowanych usług, kładąc duży nacisk na rozwój bankowości elektronicznej. Najważniejszym celem wszelkich działań podejmowanych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach jest korzystny wynik ekonomiczny zapewniający stabilny i dynamiczny rozwój, satysfakcjonujący udziałowców i klientów Banku. Strukturę organizacyjną Banku tworzy Centrala, 3 oddziały  i punkt kasowy.

 

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP