Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  

Na podstawie znowelizowanej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym od 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków gromadzonych w naszym Banku przez jednego deponenta.

•Środki podlegające 100% ochronie to równowartość 100 tys. euro, przeliczane po kursie obowiązującym w dniu upadłości banku.
•W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. małżonkowie) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
•Wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt.
•Ochronie BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
- osób fizycznych,
- osób prawnych,
- jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
- szkolnych kas oszczędności i pracowników kas zapomogowo-pożyczkowych.
•  Ochronie nie podlegają depozyty:
- skarbu państwa,
- instytucji finansowych,
- podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego),
- kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmiej 5% akcji banku).
 

Więcej:  www.bfg.pl
 

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP