Zmiana oprocentowania rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach zawiadamia, iż w związku ze zmianą stóp procentowych dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej zmianie ulega oprocentowanie rachunków bankowych oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

  • Dla klientów indywidualnych zmiana obowiązuje od dnia 01 czerwca 2020 r. dla środków wniesionych do 31-05-2020r.
  • Dla klientów instytucjonalnych zmiana obowiązuje od dnia 01-05-2020 r. dla środków wniesionych do 30-04-2020 r.

 

Aktualna informacja o wysokości stóp procentowych dostępna jest na stronie internetowej Banku: wwwbssierakowice.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu przed proponowana data wejścia w życie zmian prawo zgłoszenia sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązującym:

  • Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach,
  • Regulaminie świadczenia usług w zakresie  prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach

 

Jeżeli przed proponowana data wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w niniejszym zawiadomieniu. 

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

Wypowiedzenie umowy oznacza jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa wyżej i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 

 

Zmiana oprocentowania kredytów

w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach

 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach zawiadamia, iż w związku ze zmianą stóp procentowych dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej zmianie ulega oprocentowanie kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Decyzja Zarządu została wyrażona w Uchwale nr 28/2020 z dn. 20 marca 2020 r.

Zmiana oprocentowania kredytów następuje z dniem 01 kwietnia 2020r.

Oprocentowanie kredytów dla umów zawartych do 31 marca 2020 r. nie ulega zmianie i obowiązuje zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Zmiana oprocentowania ma zastosowanie dla umów kredytowych zawartych od dnia 01 kwietnia 2020 r.

Aktualna informacja o wysokości stóp procentowych dostępna jest na stronie internetowej Banku:

wwwbssierakowice.pl

« wstecz

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP