Zmiany w Radzie Nadzorczej SGB-Banku SA. w Poznaniu

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SGB-Banku SA, które odbyło się dziś (23.06.2022) w Poznaniu, przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku za rok 2021.

Absolutorium otrzymały Rada Nadzorcza i Zarząd Banku. WZA podjęło również decyzję o podziale zysku za rok 2021 i dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.
 

Mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, symptomów wyhamowania gospodarki, niepewności na rynku kredytów i perturbacji wywołanych zmiennością stóp procentowych, SGB – Bank osiągnął w roku 2021 zysk netto w wysokości 13 008,3 tys. złotych. I był wyższy do analogicznego okresu roku ubiegłego o 72,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku fundusze własne SGB-Banku SA wyniosły 940 026,3 tys. zł i były wyższe od stanu na koniec 2020 r. o 10 353,4 tys. zł.
 

W trakcie obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Flissikowski przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku SA za 2021 rok. Podsumował też prace RN, za ostatnią kadencję. Podziękował też członkom RN oraz Akcjonariuszom za wsparcie i cenne wskazówki. Zwrócił uwagę, że RN jak wszyscy z nas pracowała w czasie diametralnie trudnej sytuacji pandemicznej.
 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podziękowali członkom Rady Nadzorczej za ogromny wkład pracy w toku minionej kadencji, która miała przełomowe znaczenie dla przyszłości SGB-Banku SA, jego strategii rozwoju i miejsca na konkurencyjnym rynku usług finansowych.

Rada Nadzorcza SGB-Banku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku SA dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.
W skład Rady Nadzorczej weszli:

•    Jan Grzesiek, Przewodniczący RN, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie,
•    Marek Byzdra, Zastępca Przewodniczącego RN, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
•    Adam Trzos, Sekretarz RN, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku (wcześniej członek RN),
•    Roman Dawidowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach,
•    Grzegorz Karbowiak, Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
•    Maciej Kłosowski, Prezes Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach,
•    Krzysztof Michalczyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gryficach,
•    Piotr Janusz Pniewski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu (wybrany ponownie)
•    Halina Wilk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze (wybrana ponownie)

 

 

« wstecz

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP