Informacja o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 

 


W dniu 29 kwietnia 2024 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sierakowicach.

W Zebraniu uczestniczyło łącznie 20 delegatów, co stanowiło 83% ogółu Przedstawicieli wybranych przez Zebrania Grup Członkowskich. W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej BS, Zarządu i Kierownictwa BS oraz zaproszeni goście.

Zebranie Przedstawicieli otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Zygmunt Wenta, który przywitał przybyłych Przedstawicieli, Zarząd i kierownictwo Banku oraz zaproszonych gości. 

Na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli wybrano Pana Zygmunta Wentę, Sekretarzem została Pani Bogumiła Drewka. Wybrano także dwóch członków Prezydium Zebrania, którymi zostali Pan Andrzej Reclaw oraz Pan Kazimierz Gliniecki.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach Pan Roman Dawidowski przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r., Sprawozdanie Finansowe  za 2023 r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz Kierunki działania Banku na 2024 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Kazimierz Korda przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2023 r.

 

Przedstawiciele Banku podjęli  uchwały między innymi  w sprawach:

- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.,

- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2023 r.,

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2023 r.,

- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,          

- podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. 

 

Przedstawiciele przeznaczyli 98% zysku na zwiększenie kapitału własnego Banku oraz podjęli decyzję o wypłacie członkom Banku dywidendy w wysokości 12%.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały m.in. w sprawach:

- zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2024 r.   

- oraz zmian w Statucie Banku.

 

Przewodniczący ZP przedstawił przesłane do Zebrania Przedstawicieli listy gratulacyjne od Prezesa Zarządu SGB Bank SA w Poznaniu Pana Mirosława Skiby oraz Prezesa Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie Pana Piotra Huziora. 

Zaproszeni goście, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA w Poznaniu Pan Andrzej Chmielecki,  Prezes Zarządu SSO SGB Pan Michał Ołdakowski oraz Dyrektor Oddziału Gdynia SGB S.A. Pan Krzysztof Gąsak pogratulowali Bankowi dobrych wyników i życzyli dalszego rozwoju. 

Na zakończenie Roman Dawidowski Prezes Zarządu BS podziękował wszystkim Przedstawicielom za aktywny udział w Zebraniu Przedstawicieli oraz podjęcie ważnych uchwał dla działalności Banku Spółdzielczego w Sierakowicach.

 

« wstecz

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP